+

RODO - obowiązek informacyjny


Szanowni użytkownicy strony www.limathermsensor.pl
Informujemy, że niektóre funkcje na stronie www.limathermsensor.pl wymagają podania Państwa danych osobowych. Administratorem Danych jest Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej ul. Skrudlak 1

Państwa dane mogą być przekazywane naszym podwykonawcom wyłącznie w celu realizacji naszych celów. Od 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 litera f Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych. Oznacza to, że Pani/ Pana dane będą przetwarzane przede wszystkim w celu przesyłania informacji i ofert, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń, oraz ochrony przez roszczeniami. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu sprzeciwu. Okres ten może zostać przedłużony do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
W każdym momencie możecie Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych. Wystarczy wysłać e-mail na adres: [email protected]

Przysługuje Państwu prawo dostępu do tych danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych do innego Administratora Danych. W każdym czasie możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan że przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).